to-ni-a
Người Thứ 3: Vì con, vợ “mắt nhắm mắt mở” bỏ qua khi chồng ngoại tình

Đang trải lòng qua sóng điện thoại với tiến sĩ Tô Nhi A về việc chồng ngoại tình, phía đầu dây của chị M bỗng có âm thanh lạ và tiếng quát nạt: “Dẹp,...

nguoi-thu-ba
Người Thứ 3: Nữ nhân viên lún sâu vào mối quan hệ ngoài luồng với sếp

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A khuyên cô gáicùng sếp ngoại tình can đảm bước ra mối quan hệ sai trái bởi làm người thứ 3thì tuyệt đối không bao giờ đúng.