ALADDIN VA CAY DEN THAN - PHAN 1_TAP 45.00_09_06_18
Aladdin và cây đèn thần: Nam thần Ấn Độ hóa thân Aladdin cứu thành Baghdad, giải oan cho cha

Sau khi thành công cứu được Baghdad, Aladdin được tiến cử vào làm tại hoàng cung, đúng như mục đích ban đầu nhằm giải oan cho cha mình. Tại đây, cậu...

POSTER ALADDIN-THANG 9
Aladdin và cây đèn thần: Aladdin trà trộn vào quân đội hoàng gia để vén màn sự thật về cha mình

Diễn biến tiếp theo của bộ phim, Aladdin đã sử dụng kỹ năng “siêu trộm” của mình đã đưa công chúa Yasmine thoát khỏi nơi giam cầm của bọn tay sai làm...