Video diễn biến mới bão Vamco giật cấp 14, đang hướng vào miền Trung

Thứ Tư, 11/11/2020 8:56

Bão Vamco đang giật cấp 14, được dự báo sẽ tăng cấp và di chuyển hướng vào miền Trung nước ta.


Video diễn biến mới bão Vamco giật cấp 14, đang hướng vào miền Trung

Theo Dân Việt

VIDEO CHỌN LỌC