Trình miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng

Thứ Sáu, 02/04/2021 7:48

Hôm nay 2-4, ngay sau khi miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng và giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.


Theo chương trình kỳ họp 11, Quốc hội (QH) khoá XIV, sáng 2-4, Ủy ban Thường vụ QH báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước báo cáo QH về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. 

Sau đó QH miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ.

Trình miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng - hình ảnh 1

Theo Người lao động

VIDEO CHỌN LỌC