Tiếp tục thực hiện tự chủ tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K

Thứ Hai, 07/11/2022 21:09

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị tiếp tục thực hiện tự chủ tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K sau 2 năm thí điểm theo Nghị quyết số 33.


Văn phòng Chính phủ vừa trả lời về kết quả thực hiện thí điểm tự chủ bệnh viện theo Nghị quyết số 33.

Sau 2 năm thực hiện thí điểm tự chủ của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện K theo Nghị quyết số 33, Bộ Y tế đã có báo cáo Chính phủ. Theo đó, sau khi rà soát các quy định, Bộ Y tế nhận thấy các nội dung thí điểm tự chủ của bệnh viện được quy định trong Nghị quyết số 33 đều đã được quy định cụ thể trong các nghị định của Chính phủ mới được ban hành trong năm 2020 và năm 2021.

Tiếp tục thực hiện tự chủ tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K - hình ảnh 1

Theo Người lao động

VIDEO CHỌN LỌC