Thủ tướng yêu cầu giao thông thống nhất trên toàn quốc, không chia cắt

Thứ Bảy, 09/10/2021 19:05

Thủ tướng yêu cầu các địa phương theo điều tiết chung, không ban hành giấy phép con, không cát cứ, không chia cắt.


Thủ tướng yêu cầu giao thông thống nhất trên toàn quốc, không chia cắt - hình ảnh 1

Theo Báo Giao Thông

VIDEO CHỌN LỌC