Quy định chống dịch mới của Hà Nội có gì khác giãn cách theo Chỉ thị 16?

Thứ Hai, 19/07/2021 0:36

Kể từ 0h ngày 19/7/2021, TP Hà Nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn.


Theo Công điện số 15/CĐ-CTUBND của UBND TP Hà Nội vừa ban hành, kể từ 0h ngày 19/7/2021, TP Hà Nội áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn.

Để giúp người dân hiểu rõ điểm khác biệt giữa Công điện trên của TP Hà Nội và Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Báo Giao thông xin gửi đến những điểm lưu ý thông qua bảng dưới đây:

Theo Báo Giao Thông

VIDEO CHỌN LỌC