Ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Thứ Bảy, 06/02/2021 12:49

Bộ Chính trị đã phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.


Ngày 6/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Tại Đại hội XIII của Đảng ông tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương và tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất trong các nhiệm kỳ gần đây.

Ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư - hình ảnh 1

Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng (ảnh VGP).

Ông sinh năm 1970, quê Vĩnh Long; ông tốt nghiệp thạc sĩ triết học, cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII và XIV.

Quá trình công tác của ông Võ Văn Thưởng

- 1992: Sinh viên ngành triết học tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn trường.

- 1993: Phó ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh rồi làm Trưởng ban.

- 1995: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh.

- 1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

- 2000: Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

- 2002: Phó Bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

- 2003: Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh.

- 2004: Bí thư Quận ủy 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 4/2006: Tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- 10/2006: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- 1/2007: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- 7/2007: Đại biểu Quốc hội khóa XII

- 1/2011: Tại Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- 8/2011 – 4/2014: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015

- 4/2014 – 10/2015: Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

- 10/2015 – 2/2016: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020, ông được tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được Bộ Chính trị được phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

- 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

- 2/2016: Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 31/1/2021: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Dân Việt

VIDEO CHỌN LỌC