Ngày mai 18-1, Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự

Thứ Ba, 17/01/2023 21:06

Quốc hội khóa XV họp bất thường lần thứ 3 vào chều mai 18-1 để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội


Tối 17-1, thông tin cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ngày mai 18-1, Quốc hội họp bất thường xem xét công tác nhân sự - hình ảnh 1

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra từ 5 đến 9-1-2023

Quyết định triệu tập căn cứ trên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14, Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24-11-2015 của Quốc hội.

Dự kiến Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày 18-1-2023 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Theo Người lao động

VIDEO CHỌN LỌC