Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động từ 2023 có gì khác trước?

Thứ Tư, 23/11/2022 13:06

Theo Nghị định 135/2020, từ năm 2023 tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là 56 tuổi và tăng dần đến 2035 trở đi theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu dưới đây.


Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động từ 2023 có gì khác trước? - hình ảnh 1

Theo Pháp luật TPHCM

VIDEO CHỌN LỌC