Khi nào hết hạn nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Thứ Sáu, 15/10/2021 0:36

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ thì thời hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động như sau:Khi nào hết hạn nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp? - hình ảnh 1

Theo Pháp luật TPHCM

VIDEO CHỌN LỌC