Infographic: Sơ lược tiểu sử 3 tân Phó chủ tịch Quốc hội

Thứ Năm, 01/04/2021 15:36

Ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải và ông Nguyễn Khắc Định được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.


Infographic: Sơ lược tiểu sử 3 tân Phó chủ tịch Quốc hội - hình ảnh 1

Infographic: Sơ lược tiểu sử 3 tân Phó chủ tịch Quốc hội - hình ảnh 2

Theo Báo Giao Thông

VIDEO CHỌN LỌC