Chi tiết các tiêu chí phân loại 4 cấp độ dịch COVID-19

Thứ Năm, 14/10/2021 13:06

Dựa trên những tiêu chí này, các địa phương sẽ phải đảm bảo một số biện pháp chuyên môn nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.


Chi tiết các tiêu chí phân loại 4 cấp độ dịch COVID-19 - hình ảnh 1

Theo Tiền Phong

VIDEO CHỌN LỌC