Chân dung các lãnh đạo của bộ máy Quốc hội Việt Nam khóa XV

Thứ Tư, 21/07/2021 11:23

Bộ máy lãnh đạo Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 đã được kiện toàn sau khi Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV bầu Chủ tịch Quốc hội, bốn Phó chủ tịch, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, tổng thư ký Quốc hội và tổng kiểm toán Nhà nước.


Chân dung các lãnh đạo của bộ máy Quốc hội Việt Nam khóa XV - hình ảnh 1

Chân dung các lãnh đạo của bộ máy Quốc hội Việt Nam khóa XV - hình ảnh 2

Theo Pháp luật TPHCM

VIDEO CHỌN LỌC