Cách chức Tổng Giám đốc đường sắt mua toa xe Trung Quốc

Thứ Tư, 03/02/2016 17:53

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ không thực hiện đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước và cơ quan có liên quan về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký Văn bản số 1484/BGTVT-TCCB về kiểm điểm cán bộ thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Cách chức Tổng Giám đốc đường sắt mua toa xe Trung Quốc - hình ảnh 1

Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo cách chức Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội  vì đã mua toa xe qua sử dụng của Trung Quốc.

Văn bản do Bộ trưởng Thăng ký yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo rõ về Công văn số 1442/ĐS-VTĐM ngày 03/6/2015 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gửi Cục Đường sắt Côn Minh – Trung Quốc trước ngày 04/02/2016; kiểm điểm nghiêm, làm rõ trách nhiệm của hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạovà các cán bộ liên quan thuộc Tổng công ty trong việc giao cho các đơn vị đường sắt trực tiếp thương thảo, ký hợp đồng và làm thủ tục mua toa xe đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Bộ GTVT chỉ đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho ông Nguyễn Viết Hiệp thôi làm Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội; chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cách chức Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Viết Hiệp.

Yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ có liên quan, do trái thẩm quyền trong việc làm văn bản gửi cơ quan nhà nước; không thực hiện đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước và cơ quan có liên quan về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Bộ GTVT yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương tổ chức thực hiện, báo cáo Bộ trước ngày 12/02/2016.

Trước đó, Công ty TNHH MTV vận tải đường sắt Hà Nội đã hoàn tất việc đàm phán mua hơn 100 toa xe của Trung Quốc đã qua sử dụng 20 năm và được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chấp thuận. Năm 2015, hơn 160 toa xe cũ đã qua sử dụng trên đường ray khổ 1.000mm của Cục Đường sắt Côn Minh – Trung Quốc được Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chủ trương mua lại, trong số này có 120 toa đóng từ hơn 20 năm trước. Những toa xe mới nhất cũng có tuổi thọ khoảng 12 năm. Đơn vị này cho rằng “lô hàng” trên phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện tại của đường sắt trong nước.

Theo danviet.vn

VIDEO CHỌN LỌC
loading...