Cả nước hướng về Sài Gòn, tiếp sức thành phố vượt qua đại dịch

Thứ Tư, 21/07/2021 0:35

Mỗi khi địa phương nào gặp khó khăn, dich bệnh hay thiên tai bão lũ, Sài Gòn lại dứng ra hỗ trợ. Giờ đây, khi Sài Gòn 'bị bệnh', cả đất nước cùng nhau hướng về với tất cả sự yêu thương, đùm bọc.


Cả nước hướng về Sài Gòn, tiếp sức thành phố vượt qua đại dịch

Theo Pháp luật TPHCM

VIDEO CHỌN LỌC