Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Thứ Ba, 22/11/2022 20:42

Ông Đào Trung Chính – nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất. Ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.


Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ để triển khai thực hiện Nghị định 68 năm 2022 quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của bộ.

Theo đó, ông Mai Văn Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin đất đai.

Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm hàng loạt cán bộ - hình ảnh 1

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa bổ nhiệm 8 cán bộ giữ chức cục trưởng, vụ trưởng.

Ông Đào Trung Chính – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

Ông Nguyễn Văn Tài – Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

Ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Hưng Thịnh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng điều động, bổ nhiệm ông Trần Bình Trọng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Cục trưởng Cục Địa chất Việt Nam. Ông Nguyễn Trường Giang – Chánh văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam.

Theo Tiền Phong

VIDEO CHỌN LỌC