Đào đường, tình cờ khai quật kho báu đủ chất đầy một bảo tàng

Chủ Nhật, 04/04/2021 12:06

Công trình đường tránh A75 Dunragit ở Scotland đã "lao thẳng vào quá khứ" với hàng loạt kho báu khảo cổ gây sốc đào lên từ vô số ngôi làng, khu định cư, mộ cổ thời đồ đá, đồ đồng và đồ sắt.


Đơn vị chịu trách nhiệm khai quật GUARD Archaelology đã công bố trực tuyến những phát hiện khảo cổ đạt được nhờ quá trình đào đường. Đó là hàng chục ngàn hiện vật thuộc thời kỳ đồ đá mới, đồ sắt, đồ đồng… Từ khi khởi công A75 Dunragit, họ đào tới đâu là hiện vật, làng cổ…. lộ ra tới đó. Các nhà khảo cổ đã tham gia dự án từ đầu bởi khu vực xung quanh công trường trước đó đã đem đến khá nhiều phát hiện đáng giá.

Đào đường, tình cờ khai quật kho báu đủ chất đầy một bảo tàng - hình ảnh 1

Theo Người lao động

VIDEO CHỌN LỌC
Không gian đẹp
Trang trước, [1], 2, 3, Trang sau