Nếu không đưa được trọn đường, thì bằng nhường ấy lời thương… cũng thừa

Chủ Nhật, 13/05/2018 13:21

Yêu nhau là một hành trình, nhưng có con đường nào lại không có đích đến? Nếu không xác định đích đến, hay chăng từ đầu đừng nên bước đi?

Theo Khám Phá

VIDEO CHỌN LỌC
loading...