Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà

Thứ Hai, 19/07/2021 16:55

Dưới đây là những hướng dẫn về cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1).


Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà - hình ảnh 1
Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà - hình ảnh 2
Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà - hình ảnh 3
Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà - hình ảnh 4
Infographic: Hướng dẫn tạm thời cho F1 cách ly tại nhà - hình ảnh 5

Theo Dân Việt

VIDEO CHỌN LỌC