Hướng dẫn mới nhất về giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Ba, 10/08/2021 9:06

Chiều 9-8, Bộ Y tế đưa ra những hướng dẫn mới về giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 để các cơ quan, đơn vị, đối tượng liên quan thực hiện.


Hướng dẫn mới nhất về giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 - hình ảnh 1
Hướng dẫn mới nhất về giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 - hình ảnh 2
Hướng dẫn mới nhất về giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 - hình ảnh 3
Hướng dẫn mới nhất về giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 - hình ảnh 4
Hướng dẫn mới nhất về giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 - hình ảnh 5
Hướng dẫn mới nhất về giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 - hình ảnh 6

Theo Dân Việt

VIDEO CHỌN LỌC