Bên trong căn phòng cứu bệnh nhân COVID-19: Từ “cõi chết” trở về (P1)

Thứ Sáu, 06/08/2021 10:06

Ngày “con” COVID-19 chuyển nặng, phổi tổn thương nghiêm trọng, Trường được đưa khẩn cấp xuống phòng. Oxy chụp vào, mắt Trường nhòa đi trong mờ ảo rồi trôi vào miên man…


Theo Sức khỏe đời sống

VIDEO CHỌN LỌC