Bắc Giang – một tháng gồng mình trong COVID-19

Thứ Sáu, 11/06/2021 12:15

COVID -19 ảnh hưởng nặng nề mọi mặt của đời sống tại Bắc Giang nhưng cũng là ngọn lửa giúp phát hiện ra “vàng mười”, là những người dân đoàn kết, các công chức mẫn cán phòng chống dịch. Ngọn lửa ấy cũng làm lộ ra những cán bộ không xứng đáng với trọng tránh mình được giao phó, cần được thanh lọc.


Theo Gia đình & Xã hội

VIDEO CHỌN LỌC