Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em

Thứ Năm, 25/02/2016 0:12

Có rất loại rau, củ mà bạn có thể trồng ngay trong vườn nhà. Tuy nhiên cần nắm rõ ‘mùa nào thức nấy’ để rau phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao nhất.

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 1

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 2

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 3

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 4

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 5

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 6

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 7

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 8

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 9

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 10

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 11

Lịch rau trồng theo 12 tháng cho chị em - hình ảnh 12

Theo Khám Phá

VIDEO CHỌN LỌC
loading...