Trinh nữ 18 tuổi: Nàng thơ khiến đại thi hào Đức mê mệt ở tuổi 74

Thứ Hai, 09/10/2017 8:59

Không chỉ là một đại thi hào, ông còn là một nhà tư tưởng, một chính khách, một nghệ sĩ, một nhà khoa học có vốn kiến thức uyên thâm về lịch sử, triết học, mỹ học, địa lý, văn học nghệ thuật.