Phút thành thật: Vu oan bạn ăn cắp 1 triệu, tôi vĩnh viễn mất đi tình bạn tuyệt vời

Thứ Hai, 05/04/2021 8:31

Một lần thành thật với chính mình, kể ra và trực tiếp đối diện với nỗi xấu hổ ấy có thể khiến chúng ta vơi đi phần nào.


Theo Dân Việt

VIDEO CHỌN LỌC