Phút thành thật: Đánh mất “cái ngàn vàng”, tôi bị chồng giày vò đến kiệt quệ

Thứ Hai, 06/12/2021 8:56

Người xưa có câu: “Phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu”. Có những sai lầm có thể sửa chữa nhưng có những lầm lỡ khiến người phụ nữ khổ một đời.


Theo Dân Việt

VIDEO CHỌN LỌC