POSTER ALADDIN-THANG 9
Aladdin và cây đèn thần: Aladdin trà trộn vào quân đội hoàng gia để vén màn sự thật về cha mình

Diễn biến tiếp theo của bộ phim, Aladdin đã sử dụng kỹ năng “siêu trộm” của mình đã đưa công chúa Yasmine thoát khỏi nơi giam cầm của bọn tay sai làm...

6
Vì Yêu: Cái chết của cô gái tội nghiệp bị phe cánh ngầm che giấu

Cái chết của Asja khép lại mà không tìm được thủ phạm, trong lúc này cảnh sát về hưu Tomo và Sonja lại có cơ hội để tiến gần hơn tới tình yêu.