Duong Kim Anh - Ngai ngung (9)
Dương Kim Ánh bất ngờ đổ bệnh hát không tốt được Thái Châu, Phương Dương động viên

Trong khi con gái nuôi Hoài Linh lâm vào cảnh chuyện tình ba người éo le thì Dương Kim Ánh bất ngờ đổ bệnh hát không tốt trong Người Kể Chuyện...

GK (3)
Kasim Hoàng Vũ thấy bóng dáng mình thuở nhỏ trong Nhật Minh

Đêm thi thứ 3 của Hãy Nghe Tôi Hát Nhí vừa kết thúc với không khí tràn ngập vui tươi cùng những vũ điệu rộn ràng và không gian rực rỡ với phần dự thi...